ул. Рилска 1, Бургас 8000, България; тел: 056/ 843 745, 056/843 746; е-мейл: office@arcfin.org
056 843 745
BG EN

АркФин - счетоводни услуги и данъчни консултации

АРКФИН ООД предоставя счетоводни и финансови услуги, които да допринасят за създаването, развитието и успеха на бизнес начинанията на нашите клиенти. Затова в нашата работа поставяме акцент върху:

Професионалните знания и опит в областта на счетоводството и данъците:
- Поддържаме и надграждаме професионалните си знания
- Следим за изменения в относимата нормативна уредба

Съвременните технологии за счетоводна обработка на данни:
- Чрез тях правим дейността си по- ефективна
- Пестим време на нашите клиенти

Качествената информация - стремим се да представяме счетоводна и данъчна информация, която е:
- Точна – вярно и коректно отразява стопанските операции
- Навременна – способства управлението на бизнеса и спазването на нормативно уредените срокове за отчитане и деклариране
- Необходима – съобразена с потребностите и изскванията на тези, за които е предназначена
- Разбираема – съобразена с познанията и функциите на тези, за които е предназначена

Етичните стандарти - придържаме се към етични стандарти във всички наши действия:
- Отнасяме се към всички с уважение и разбиране
- Пазим предоставената ни поверителна информация
- Спазваме обещанията си

АркФин - счетоводни услуги и данъчни консултации


Счетоводство и данъци Отчети и анализи