ул. Рилска 1, Бургас 8000, България; тел: 056/ 843 745, 056/843 746; е-мейл: office@arcfin.org
056 843 745
BG EN

За нас


Аркфин ООД е счетоводно предприятие, учредено през 2013 година в Бургас от съдружници с опит в сферата на счетоводството и данъците от 2001 година, с основен предмет на дейност организиране на счетоводно отчитане и съставяне на финансови отчети.
Наши клиенти са български дружества (на местни или чуждестранни инвеститори) от различни сектори на икономиката: услуги, търговия и производство, както и чуждестранни лица, регистрирани по ЗДДС в България.
Основната част от клиентите ни са установени в Бургас и София, но с развитието на технологиите и електронните портали на държавните институции, предоставяме счетоводни услуги на предприятия, осъществяващи дейност на територията на цялата страна.

Екип

Мария Янчева, счетоводител

Желязко Вълчев, счетоводител, арбитър към Арбитражен съд за търговски спорове – гр.Бургас

Валентина Арабова, специалист възнаграждения и осигуровки